Máy tính
Tôi
 • Ẩn danh (0) đang chờ người chơi (cờ úp) vào
 • HUNGVN (1471) đang chờ người chơi (cờ úp) vào
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
 • Meoluoi (1537) đang đánh với chutung (1747) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
 • BuiVu85 (1438) đang đánh với tunguyenminh (1474) (cờ tướng) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với hero12345 (1254) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
 • huylun142005 (1639) đang đánh với thao80 (1449) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ tướng) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
 • SizeMax (1504) đang chờ người chơi (cờ tướng) vào
 • Ẩn danh (0) đang đánh với daicr7 (1185) (cờ úp) xem