Máy tính
Tôi
  • Boniface (1224) đang đánh với Rober (1496) (cờ tướng) xem
  • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
  • Ẩn danh (0) đang đánh với doquangviet (1532) (cờ úp) xem
  • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ tướng) xem
  • Ẩn danh (0) đang chờ người chơi (cờ tướng) vào
  • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
  • Ẩn danh (0) đang chờ người chơi (cờ tướng) vào
  • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem