Máy tính
Tôi
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang chờ người chơi (cờ tướng) vào
 • bigman (1400) đang đánh với thovucong (1506) (cờ úp) xem
 • tupkh (1314) đang đánh với khaihoan1701 (1438) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang chờ người chơi (cờ úp) vào
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
 • anhann (1333) đang đánh với SonHa (1459) (cờ úp) xem
 • thovucong (1292) đang chờ người chơi (cờ tướng) vào
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang chờ người chơi (cờ úp) vào
 • conghap (1393) đang đánh với chutung (1607) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ tướng) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ tướng) xem
 • thi72 (1847) đang đánh với 140707 (1836) (cờ tướng) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với burn2608 (1433) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang chờ người chơi (cờ úp) vào