joevanhuynh 1480 -17
Vothanh 1455 +17

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

79 nước, 10 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết