Baodat32018 1458 -20
duongnam 1369 +20

Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

36 nước, 3 phút : 09 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua