gacon14 1538 -17
4hieu 1525 +17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

53 nước, 5 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua