tien77 1424 -15
cavang123 1441 +15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

79 nước, 9 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết