trungng69 1586 -15
hungtinh456 1607 +15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

77 nước, 9 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua