nhattot 1863 +9
Saigon4 1694 -9

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

46 nước, 8 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua