Tahhh 1448 +13
longpham123 1390 -13

Kiểu: Cờ tướng, 24/5/2020

32 nước, 3 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ