Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 24/5/2020

25 nước, 1 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua