ngoc53 1574 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 28/5/2020

36 nước, 3 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua