Quân đen 0 0
ngoc53 1574 0

Kiểu: Cờ úp, 28/5/2020

54 nước, 7 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua