havtung 1606 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 29/5/2020

64 nước, 8 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua