Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/6/2020

21 nước, 1 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua