Saigon4 1630 -21
balinh12 1521 +21

Kiểu: Cờ úp, 1/6/2020

79 nước, 13 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua