Saigon4 1554 -26
choihoc789 1313 +26

Kiểu: Cờ úp, 2/6/2020

51 nước, 7 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua