Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3/6/2020

28 nước, 2 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua