Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3/6/2020

39 nước, 5 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua