P.V.H 1367 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3/6/2020

5 nước, 1 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ