Danhvo1961 1572 +12
dinhlam1977 1479 -12

Kiểu: Cờ tướng, 3/6/2020

70 nước, 9 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua