hoa1213 1563 -10
tommy 1706 +10

Kiểu: Cờ úp, 3/6/2020

63 nước, 12 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết