Khactt 1491 +6
HanTamDang 1243 -6

Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

34 nước, 5 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ