HanTamDang 1237 -6
Khactt 1497 +6

Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

21 nước, 2 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ