vanmayvt1 1524 +26
Gaumisa1 1786 -26

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

60 nước, 7 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua