choidonhat 1591 +11
Sonnam2011 1489 -11

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

53 nước, 4 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua