Sonnam2011 1478 -11
choidonhat 1602 +11

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

9 nước, 0 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết