btson 1567 +19
tamduonganh 1642 -19

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

142 nước, 20 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua