son65 1483 -22
hamtc2003 1355 +22

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

55 nước, 5 phút : 01 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết