minhhua0202 1409 -19
bodboy98 1327 +19

Kiểu: Cờ úp, 8/8/2020

54 nước, 5 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua