Lesinha 1572 +13
LaoHat 1515 -13

Kiểu: Cờ úp, 10/8/2020

61 nước, 5 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua