Lesinha 1589 -20
LaoHat 1498 +20

Kiểu: Cờ úp, 10/8/2020

3 nước, 0 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ