Lesinha 1543 +16
LaoHat 1544 -16

Kiểu: Cờ úp, 10/8/2020

89 nước, 13 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua