choinhoe 1279 +20
namnx 1364 -20

Kiểu: Cờ tướng, 4 ngày trước

82 nước, 11 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết