cuonglt 1384 -17
bodboy98 1375 +17

Kiểu: Cờ úp, 4 ngày trước

121 nước, 10 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua