030771 1350 -19
choinhoe 1299 +19

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

21 nước, 2 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ