hkabc987 1574 -19
hoanganh2 1502 +19

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

46 nước, 5 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua