030771 1294 -6
kekeke 1543 +6

Kiểu: Cờ tướng, 23/9/2020

81 nước, 9 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua