cusam59722 1581 -11
PHATTAM1 1691 +11

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

70 nước, 8 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua