PHATTAM1 1702 -22
cusam59722 1570 +22

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

101 nước, 11 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua