030771 1308 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

63 nước, 8 phút : 00 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua