030771 1308 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 24/9/2020

64 nước, 8 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua