Thanhdht 1387 -9
cusam59722 1540 +9

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

29 nước, 2 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua