Thanhdht 1369 -8
cusam59722 1558 +8

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

19 nước, 1 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua