Thanhdht 1353 -7
cusam59722 1574 +7

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

34 nước, 2 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua