NotBad 1445 +18
thanh.tr122 1481 -18

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

52 nước, 6 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua