thanh.tr122 1463 -16
NotBad 1463 +16

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

5 nước, 0 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua