gianggmpc 1279 -12
kimngan65 1377 +12

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

33 nước, 2 phút : 09 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua