Sumi 1522 +13
thanh.tr122 1467 -13

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

66 nước, 6 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua