Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 2 ngày trước

19 nước, 2 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua