hung614 1742 +3
gianggmpc 1315 -3

Kiểu: Cờ tướng, 2 ngày trước

44 nước, 9 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ