Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 2 ngày trước

85 nước, 13 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua